Hanssens - beyond telecom

implementatie

Hanssens stelt een projectleider aan voor de volledige uitrol van jouw project. Onze projectleiders volgen zo’n 20 dagen training per jaar om hun kennis op vlak van technologische evoluties up-to-date te houden. Hij zal het project samen met jou volgens de projectmethodiek van PRINCE2 uitvoeren. 

Kort samengevat kunnen we met behulp van PRINCE2:
 • de decompositie van het project uitwerken;
 • de taken specificeren die zullen worden uitgevoerd door Hanssens;
 • de taken specificeren die zullen worden uitgevoerd door jou;
 • de scopes van het project vastleggen;
 • bepalen wanneer de faseovergangen zullen gebeuren.
Projectmanagement via PRINCE2
Sinds begin 2010 is Hanssens officieel gecertifieerd voor PRINCE2. Het is een gestructureerde projectmanagementmethode. De uniforme werkwijze en terminologie maken projecten beter vergelijkbaar, overdraagbaar en overzichtelijk.

stappenplan


De projectleider zal het project in drie stappen uitvoeren:
 1. Design
  In de designfase verzamelen we gegevens. We maken een inventaris van alle nodige gegevens voor een vlotte installatie: IP-adressen, servers, gebruikers, … Ook de programmatie van het systeem gaan we samen met jou doorlopen.

 2. Opbouw
  Het systeem wordt geconfigureerd en in een labo-omgeving in testfase gezet.  Tijdens deze fase wordt het as-built dossier voor een groot deel opgesteld. Dit dossier bevat o.a. de tekening van de configuratie, de lijst van de toestellen, de lijst met licenties, de lijst met parameters, de paswoordenlijst, de patchlijst, de serverinventarislijst, de netwerktopologie, het serverlogboek (installed components en corresponding procedures), de scripts, de planning voor implementatie, …

 3. Uitrol
  Op de afgesproken datum gaan we het systeem op een gefaseerde manier in dienst stellen.

wil je ook een stap verder gaan ?

contacteer onze experts