Hanssens - beyond telecom

audit

Een audit brengt de volledige communicatieflow en -processen van jouw organisatie in kaart. Een audit kan gebeuren voor een project, maar evengoed na een project. In dat geval dient de audit om jouw organisatie te optimaliseren het kader van de digitale transformatie van je communicatie.


Hoe gaan we te werk?

  • Intakegesprekken met de communicatieverantwoordelijke en het management
  • Positionering van de infrastructuur binnen het maturiteitsmodel
  • Bepalen van de pijnpunten en de hiaten
  • Detecteren van de verschillen tussen het huidige en het gewenste niveau
  • Opstellen van aanbevelingen en actiepunten
  • Budgettering
  • Fasering
Het resultaat van de audit wordt weergegeven in een rapport met aanbevelingen. 

wil je ook een stap verder gaan ?

contacteer onze experts