Hanssens - beyond telecom

we maken jouw organisatie nog efficiënter en klantvriendelijker

Hanssens - Placheolder

hoe gaan we te werk?

fase 1

analyse huidige werking, behoeftes en doelstellingen

In een eerste gesprek laten we joú aan het woord. Het is belangrijk om te begrijpen hoe jullie werken. We brengen jullie huidige communicatiemodel in kaart. Hoe communiceren jullie binnen de organisatie? Hoe lopen de communicatiatflows? We gaan op zoek naar jullie specifieke behoeftes in kader van de doelstellingen van de organisatie. Op basis van de verzamelde gegevens gaan wij enkele mogelijke oplossingen voorstellen in functie van de digitale transformatie van jullie communicatie.
fase 2

voorstel van de oplossing

In fase 2 gaan we een oplossing op maat uitwerken. Hier kunnen we putten uit onze expertise en jarenlange ervaring.  Ook de mogelijkheden op vlak van services, SLA’s en operatoren worden uitgewerkt. We verwelkomen jullie graag in onze showroom, daar kunnen we de voorgestelde oplossing praktisch toelichten via een live demo. 

De meest succesvolle communicatie-implementatie zal weinig voordeel brengen als de helft van de gebruikers de oplossing niet kan of wil gebruiken, vandaar dat we ook bekijken wat onze rol kan betekenen op vlak van Change Management.
fase 3

finaliseren van de oplossing

In fase 3 van het project gaan we de oplossing finaliseren aan de hand van de feedback die we kregen op ons voorstel. Dit  resulteert in een definitieve gedetailleerde prijsofferte en de gekozen services en SLA’s. Kiezen jullie om met ons in zee te gaan, dan starten we de implementatie van het project.
fase 4

project implementatie

Hanssens stelt een projectleider aan voor de volledige uitrol van jouw project. Onze projectleiders volgen zo’n 20 dagen training per jaar om hun kennis op vlak van technologische evoluties up-to-date te houden. De projectleider zal het project samen met jou volgens de projectmethodiek van PRINCE2 uitvoeren. 
fase 5

evaluatie

Op een afgesproken tijdstip gaan we opnieuw rond de tafel zitten.  De accountmanager en de projectleider gaan samen met jullie het project evalueren. Tot hoever werden de behoeftes ingevuld? Wat zijn de openstaande punten? Is User Adoption nodig? Kortom, waar bevinden we ons in de digitale transformatie? 
fase 6

optimalisatie

De openstaande behoeftes gaan we uitschrijven.  We bepalen de scope en we maken een actieplan. We vragen de goedkeuring om het actieplan uit te voeren. Deze fase van optimalisatie is niet het eindpunt.  Na de implementatie van het actieplan gaan we terug naar fase 5 om jullie communicatie te evalueren en te optimaliseren.

slimmer communiceren?

contacteer onze experts